LADEN

Typ om te zoeken

Uncategorized

Waarom een test voor hoogbegaafdheid goed is bij twijfel

Jan-Willem 15 september 2021
Share

Misschien heb je wel eens van hoogbegaafdheid gehoord. Deze mensen worden ook wel Gifted People genoemd, omdat ze in staat zijn om snel te leren, hoog gevoelig zijn, snel dingen oppikken en intellectueel zijn. Als je hoogbegaafd bent, heb je aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Vaak wordt het geassocieerd met intelligentie, maar hoogbegaafdheid is meer dan dat. Je bent hoogbegaafd als je een IQ van tenminste 130 hebt, wat ongeveer 2,5% van de Nederlandse bevolking betreft. Naast het feit dat je erg intelligent bent, kan een hoogbegaafde ook heel creatief zijn, en veel doorzettingsvermogen hebben. In deze blog kun je meer lezen over hoogbegaafdheid en de Kenmerken hoogbegaafdheid.

Persoonlijke kenmerken bij hoogbegaafdheid

Het wordt snel duidelijk als iemand hoogbegaafd is, meestal is het al te zien in de kindertijd. Kinderen met hoogbegaafdheid lopen voor in hun ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten: ze kunnen al snel lezen en schrijven. Ook op oudere leeftijd kun je duidelijk merken als iemand hoogbegaafd is, doordat hoogbegaafden vaak perfectionistisch aangelegd zijn, een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben en in staat zijn zichzelf te reflecteren. Ook zijn hoogbegaafden van nature erg onafhankelijk en nemen ze regels niet klakkeloos over.

Intelligentie bij hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is meer dan goed kunnen leren en snel vaardigheden oppikken. Volgens Amerikaanse onderzoeker Robert Sternberg zijn er drie aspecten van intelligentie: analytische vaardigheden, zoals schoolvakken. Ook heb je de creatieve vaardigheden, zoals motivatie, het verwerken van problemen en emoties en oplossingen bedenken. Ten slotte heb je de praktische vaardigheden, waarbij je het denken op gang brengt, inzicht hebt in je sterke en zwakke kanten en of je kunt samenwerken. Bij hoogbegaafden zijn meestal alle drie kanten sterk ontwikkeld. Toch is het belangrijk dat hoogbegaafden inzicht hebben in hun sterke en zwakke kwaliteiten, zodat ze gebruik kunnen maken van hun kwaliteiten en hun zwakkere kanten kunnen ontwikkelen.

Als je twijfelt of je hoogbegaafd bent, is een test altijd een goed idee.